Wednesday, March 21, 2012

Press Release(Thai)

ห้ามเผยแพร่ก่อน 22 มีนาคม 2555
กลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ยุติมรดกบาปด้านทรัพยากรของพม่า 
นักลงทุนเริ่มหลั่งไหลเข้าไปในพม่า ซึ่งยังขาดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้เกี่ยวกับรายได้ ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้เกิดมรดกบาปด้านทรัพยากรมากขึ้นของประเทศนี้ กลุ่มเคลื่อนไหวเตือนในวันนี้
จากข้อมูลในรายงานของกลุ่ม Arakan Oil Watch รายได้จากก๊าซธรรมชาติหลายพันล้านเหรียญไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมและไม่ได้เข้ากระเป๋าของรัฐ แต่กลับถูกโยกไปเข้ากระเป๋าของนายทหารที่ทุจริต ส่งผลให้พม่ายังคงเป็นประเทศที่มีดัชนีชี้วัดด้านสังคมเลวร้ายสุดในโลก และเต็มไปด้วยความขัดแย้งเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติ
การส่งออกก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งรายได้จากต่างประเทศใหญ่สุดของพม่า คิดเป็นจำนวน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีนับแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นอีก 60% หลังมีการส่งก๊าซงวดใหม่ไปให้กับประเทศจีนและไทยตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป ในปัจจุบัน บริษัทจากต่างชาติหลายแห่งได้เข้ามาสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซเพิ่มเติมอีก 41 แห่ง 
แม้ว่ารัฐบาลใหม่จะพยายามปรับปรุงระบบการจัดทำงบประมาณ แต่ก็ยังไม่เปิดเผยข้อมูลรายได้อย่างละเอียดและการใช้จ่ายเงินรายได้จากน้ำมันและก๊าซ บทบาทของหน่วยงานทหารที่ควบคุมดูแลรายได้จากก๊าซก็ดูคลุมเครือ
ในขณะที่มีแผนการสร้างท่อก๊าซเส้นใหม่และมีนักลงทุนหลั่งไหลเข้าไปในประเทศมากขึ้น คนพม่าจำเป็นต้องทราบว่ารายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ไหนและถูกใช้ไปอย่างไรบ้าง Jockai Khaing แห่งกลุ่ม Arakan Oil Watch กล่าว รายได้ใหม่ที่ไม่มีการตรวจสอบจะยิ่งทำให้ทหารมีบทบาทครอบงำเศรษฐกิจลึกซึ้งขึ้น
รายงานเรียกร้องให้มีการกำหนดกฎหมายและจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารรายได้จากการขายก๊าซและน้ำมันอย่างโปร่งใส ก่อนที่จะปล่อยให้นักลงทุนจากต่างชาติมาหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต่อไป พม่าจำเป็นต้องมีกฎหมายที่กำหนดให้มีการประเมินผลกระทบและให้มีการขอความยินยอมอย่างเสรี ล่วงหน้า และเกิดจากความเข้าใจของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อประกันการคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม 
สำหรับรายงานฉบับเต็มซึ่งมีกรณีศึกษาระบบความโปร่งใสด้านรายได้จากการขายน้ำมันและก๊าซในประเทศร่ำรวย โปรดดู  http://www.arakanoilwatch.blogspot.com/
Arakan Oil Watch เป็นองค์กรชุมชนที่ติดตามตรวจสอบโครงการน้ำมันและก๊าซในพม่า
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
Jockai Khaing      +66 82 184 1335
         +66 88 157 1328

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More