Wednesday, March 21, 2012

Burma's Resource Curse Report (Burmese)

Burma's Resource Curse Report (English)

Press Release(Thai)

ห้ามเผยแพร่ก่อน 22 มีนาคม 2555
กลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ยุติมรดกบาปด้านทรัพยากรของพม่า 
นักลงทุนเริ่มหลั่งไหลเข้าไปในพม่า ซึ่งยังขาดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้เกี่ยวกับรายได้ ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้เกิดมรดกบาปด้านทรัพยากรมากขึ้นของประเทศนี้ กลุ่มเคลื่อนไหวเตือนในวันนี้
จากข้อมูลในรายงานของกลุ่ม Arakan Oil Watch รายได้จากก๊าซธรรมชาติหลายพันล้านเหรียญไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมและไม่ได้เข้ากระเป๋าของรัฐ แต่กลับถูกโยกไปเข้ากระเป๋าของนายทหารที่ทุจริต ส่งผลให้พม่ายังคงเป็นประเทศที่มีดัชนีชี้วัดด้านสังคมเลวร้ายสุดในโลก และเต็มไปด้วยความขัดแย้งเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติ
การส่งออกก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งรายได้จากต่างประเทศใหญ่สุดของพม่า คิดเป็นจำนวน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีนับแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นอีก 60% หลังมีการส่งก๊าซงวดใหม่ไปให้กับประเทศจีนและไทยตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป ในปัจจุบัน บริษัทจากต่างชาติหลายแห่งได้เข้ามาสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซเพิ่มเติมอีก 41 แห่ง 
แม้ว่ารัฐบาลใหม่จะพยายามปรับปรุงระบบการจัดทำงบประมาณ แต่ก็ยังไม่เปิดเผยข้อมูลรายได้อย่างละเอียดและการใช้จ่ายเงินรายได้จากน้ำมันและก๊าซ บทบาทของหน่วยงานทหารที่ควบคุมดูแลรายได้จากก๊าซก็ดูคลุมเครือ
ในขณะที่มีแผนการสร้างท่อก๊าซเส้นใหม่และมีนักลงทุนหลั่งไหลเข้าไปในประเทศมากขึ้น คนพม่าจำเป็นต้องทราบว่ารายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ไหนและถูกใช้ไปอย่างไรบ้าง Jockai Khaing แห่งกลุ่ม Arakan Oil Watch กล่าว รายได้ใหม่ที่ไม่มีการตรวจสอบจะยิ่งทำให้ทหารมีบทบาทครอบงำเศรษฐกิจลึกซึ้งขึ้น
รายงานเรียกร้องให้มีการกำหนดกฎหมายและจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารรายได้จากการขายก๊าซและน้ำมันอย่างโปร่งใส ก่อนที่จะปล่อยให้นักลงทุนจากต่างชาติมาหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต่อไป พม่าจำเป็นต้องมีกฎหมายที่กำหนดให้มีการประเมินผลกระทบและให้มีการขอความยินยอมอย่างเสรี ล่วงหน้า และเกิดจากความเข้าใจของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อประกันการคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม 
สำหรับรายงานฉบับเต็มซึ่งมีกรณีศึกษาระบบความโปร่งใสด้านรายได้จากการขายน้ำมันและก๊าซในประเทศร่ำรวย โปรดดู  http://www.arakanoilwatch.blogspot.com/
Arakan Oil Watch เป็นองค์กรชุมชนที่ติดตามตรวจสอบโครงการน้ำมันและก๊าซในพม่า
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
Jockai Khaing      +66 82 184 1335
         +66 88 157 1328

Press Release(Chinese)

2012322日前禁止发布

监察团体:结束缅甸的资源诅咒

随着投资者开始涌入缅甸,收益透明度及问责机制的缺失正加剧该国的资源诅咒,一个监察团体在今天发出警告。

由阿拉干石油观察发布的一份报告显示,数十亿美元的天然气销售收入没有记录进缅甸的国家账户,而被腐败的军事统治者窃取,留给缅甸的只是一些世界最糟糕的社会指标,并使其卷入自然资源的冲突中。

天然气出口是缅甸最大的外汇收入来源,自2006年以来每年销售总额超过20亿美元。明年年初,缅甸将新增对中国及泰国的天然气出口,财政收入将随之增加60%。此外,石油及天然气41号区块目前正被一些外国公司勘探。

尽管近来新政府就改善预算程序采取了一些举动,石油及天然气的收入及支出细节仍未被披露。军方企业在控制天然气财政收入中所发挥的作用也仍旧不透明。

“随着新的天然气管道项目和更多投资者的涌入,缅甸人民迫切需要了解天然气资金在哪里,如何使用,”来自阿拉干石油观察的周凯说,“新收入大量涌入却缺乏透明度,这只会巩固军方对经济的操控。”

该报告呼吁在外来投资者进一步开采自然资源之前,出台能够提升石油及天然气财政收入透明度的法律及制度。 为确保对权利及环境的保护,法律还得要求进行影响评价,并在自由、首要及被告知前提下征得受影响社区的同意。

查看报告全文(该报告包括对其他油气资源丰富国家收入透明度体系的案例研究),请访问:http://www.arakanoilwatch.blogspot.com/

阿拉干石油观察是一个以社区为基础的组织,对缅甸的石油及天然气项目进行监察。

联系方法:
周凯:+66 82 184 1335
        +66 88 157 1328

Press Release(Burmese)

၂ဝ၁၂၊ မတ္လ(၂၂)ရက္ ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့သယံဇာတက်ိန္စာ အဆံုးသတ္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္စတင္ဝင္ေရာက္ လာၾကေသာ္လည္း တိုင္းျပည္တြင္းတြင္ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈ ဆိတ္သုန္းကင္းမဲ့ေနျခင္းက တုိင္းျပည္၏ သဘာဝသယံဇာတက်ိန္စာအား ပို၍ပင္ဆိုးရြားသြားေစသည္ဟု ရခိုင့္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔မွ ယေန႔ သတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။

သဘာဝဓါတ္ေငြ႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာမွရရိွေသာ ဘ႑ာဝင္ေငြ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာကို  ျပည့္သူ႔ ေငြစာရင္းမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းမရိွဘဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားေနေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ မတရား အလႊဲသံုးစားျပဳလုပ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚမွာ အဆိုးရြားဆံုး လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး၊ သဘာဝသယံဇာတဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားကို လည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု အဆိုပါအဖြဲ႔က ေျပာၾကားသည္။

သဘာဝဓါတ္ေငြ႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရရိွရာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး၊ (၂ဝဝ၆) ခုႏွစ္ ကတည္းပင္ ထိုသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းမွ  အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂)ဘီလီယံေက်ာ္ကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ရရိွေနသည္။ အသစ္ရွာေဖြေတြ႔ရိွထားေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကိုလည္း တရုုတ္ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေနာင္ႏွစ္အေစာပိုင္းကာလတြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ရာ ယခုရရိွေနေသာ ဘ႑ာဝင္ေငြ ပမာဏထက္ (၆ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္လည္း ေနာက္ထပ္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔ လုပ္ကြက္(၄၁)ခုတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက စမ္းသပ္ရွာေဖြ၊တူးေဖၚမႈ မ်ားျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

ယၡဳတက္လာသည့္အစိုးရသစ္က ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြအရအသံုး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔မွ ရရိွသည့္ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ကို ထုတ္ေဖၚထားျခင္းမရိွေပ။ ဓါတ္ေငြ႔မွရရိွေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္ စစ္တပ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ အခန္းက႑ကိုလည္း ေသးကြဲစြာ မသိရွိရေပ။

“ေနာင္ႏွစ္မွာတင္ပို႔မဲ့ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ အမ်ားႀကီး ဝင္လာေနၾကတဲ႔အခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ျမန္မာျပည္ေတြအေနနဲ အဲဒီ ဓါတ္ေငြ႔ကရတဲ့ ဝင္ေငြေတြကို ဘယ္မွာထားလဲ၊ ဘယ္လိုအသံုးျပဳလဲဆိုတာကို အျမန္ဆံုးသိဖို႔လိုအပ္ေနတယ္” ဟု ရခိုင္႔ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ဒါရိုက္တာ ေက်ာ္ခိုင္မွ ေျပာသည္။

“ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ ပံုေအာၿပီး အသစ္ဝင္လာေနတဲ့ ေငြေၾကးေတြဟာ စစ္တပ္ကၾကီးစိုးထားတဲ႔ စီးပြားေရးစနစ္ကိုသာ ဒီထက္ပိုၿပီး အျမစ္တြယ္ခိုင္မာသြားေစလိမ္႔မယ္”  ဟု ကိုေက်ာ္ခိုင္မွ ဆက္ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ထပ္ သဘာဝသယံဇာတ ရွာေဖြတူးေဖၚမႈ မ်ားမျပဳလုပ္မီ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ငြ႔ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းတည္ေဆာက္ထားရမည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပ ေတာင္းဆိုထားသည္။

အခြင့္အေရးမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေစေရးအတြက္ သဘာဝ   ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံရမည့္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားထံမွ  လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ႀကိဳတင္ၿပီး နားလည္ထားေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား(FPIC) ကို လိုက္နာရသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။

အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ၾကြယ္ဝေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘ႑ာေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈ စံနစ္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ျပထားသည္။အစီရင္ခံစာအျပည္အစံုကို www.arakanoilwatch.blogspot.com တြင္ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္သည္။

ရခိုင့္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။


ဆက္သြယ္ရန္။

ေက်ာ္ခိုင္                                     (+66 82 184 1335)
                    (+66 88 157 1328)

Press Release(English)

EMBARGOED FOR MARCH 22, 2012

End Burma’s Resource Curse Says Watchdog Group

As investors start flooding in to Burma, a lack of revenue transparency and accountability is set to exacerbate the country’s resource curse, warns a watchdog group today.

According to a report by the Arakan Oil Watch, billions of dollars in revenues from the sale of natural gas have gone unrecorded in Burma’s public accounts and been siphoned off by corrupt military rulers, leaving Burma with some of the worst social indicators in the world and embroiled in conflicts over natural resources.

Natural gas exports are the biggest foreign income earner for Burma, amounting to over US$2 billion in sales per year since 2006. Revenues are set to increase by 60% as new gas exports to China and Thailand begin as early as next year. An additional 41 oil and gas blocks are currently under exploration by various foreign companies.

Despite recent moves by the new government to improve the budgetary process, detailed income and disbursement of oil and gas revenues remain undisclosed. The role of military enterprises in controlling gas revenues is also opaque.

“With new gas projects in the pipeline and more investors pouring in, Burma’s people urgently need to know where the gas money is and how it is spent” said Jockai Khaing of the Arakan Oil Watch. “A new influx of revenues without transparency will simply entrench military dominance of the economy.”

The report calls for the establishment of laws and institutions which will manage oil and gas revenues transparently before further extraction of natural resources by foreign investors. Laws that require impact assessments and the free, prior and informed consent of affected communities are also needed to ensure the protection of rights and the environment.

To see the full report, which includes case studies of revenue transparency systems from other oil and gas rich countries, please visit http://www.arakanoilwatch.blogspot.com/

The Arakan Oil Watch is a community-based organization monitoring oil and gas projects in Burma.

Contact:

Jockai Khaing             +66 82 184 1335
   +66 88 157 1328
 
######################

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More